Klimat- och energistrategi för Västmanlands län

Klimat- och energistrategin för Västmanlands län är framtagen av Länsstyrelsen under 2008 som ett regeringsuppdrag. Strategin skall vara ett steg vidare i ett samordnat arbete inom länet för att nå uppsatta mål inom energi- och klimatområdet. Västmanlands län, liksom resten av världen, har ett omfattande beting framför sig för att till nästa sekelskifte nå målsättningen om ett samhälle som inte genererar ett nettotillskott av växthusgaser till atmosfären, men med bibehållen välfärd och ekonomisk utveckling. Det alldeles avgörande för framgång i detta är innehållet och omfattningen av det åtgärdsarbete som ligger framför oss. Denna strategi syftar till att tjäna som utgångspunkt och inspiration för vidare, gemensamt, arbete med energi- och klimatåtgärder i Västmanlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_19&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss