Kiselalgsundersökning i vattendrag i Västmanlands län 2007

Medins Biologi AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län undersökt kiselalger på 23 vattendragslokaler. Undersökningen är ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar till att dels öka kunskapen om miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Det här är första gången som kiselalger används inom den regionala miljöövervakningen. Inventeringar på annat håll i landet har dock visat att kiselalger i rinnande vatten är en parameter som lämpar sig väl för att undersöka tillståndet i miljön och upptäcka om det sker några oroväckande förändringar. Resultaten är även viktiga för miljömålsarbetet samt för planering och uppföljning av olika åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_08&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss