Inventering av väddnätfjäril (Euphydryas aurinia) i Västmanlands län 2007

Väddnätfjärilen var förr ganska vanlig i vårt län men har på senare år minskat. Orsaken är att miljön som den lever i blir allt ovanligare. Den behöver öppna solbelysta ytor i skogsmark, men dessa områden växer igen i snabb takt. Den vanligaste typen av lokal är idag kraftledningsgator eller vägkanter. På flera av dessa lokaler för väddnätfjärilen en tynande tillvaro där bara ett fåtal exemplar hittades vid inventeringen. Denna rapport är ett första steg för att bevara väddnätfjärilen i länet. I och med den omfattande inventeringen har fjärilens utbredning på gamla och nya lokaler kunnat fastställas. Förutom inventeringsresultatet finns det även skötselråd för varje lokal för att förbättra livsmiljön för väddnätfjärilarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_07&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss