Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av hårklomossa och skapanior på ved vid vatten

I Västmanlands län finns ett flertal sjöar och större och mindre vattendrag. En del av dessa har pekats ut som värdefulla eller särskilt värdefulla i enlighet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Denna inventering av mossor bidrar till att öka kunskapen om mossfloran i den översvämmade zonen kring sjöar och vattendrag och i rapporten uppmärksammas ett antal intressanta vattenmiljöer där bl.a. timmerskapania och/eller hårklomossa hittats. Dessutom redovisas det första fyndet av mikroskapania i länet samt det sensationella fyndet av åfickmossa, en art som inte setts i Sverige sedan 1881. Död ved som ligger i och kring vattendrag och vattensamlingar har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Ett flertal arter är helt beroende av denna miljö och finns endast där.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_15&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss