Inventering av flodnejonöga - ett länsövergripande samverkansprojekt i Mälarmynnande vattendrag

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis)som tillhör släktet rundmunnar är en av tre nejonögearter som lever i svenska vatten. Flodnejonöga är en art som är upptagen på flera listor över hotade eller missgynnade arter. I Sverige är den klassificerad som missgynnad och dessutom råder generell kunskapsbrist över artens utbredning och tätheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__33&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss