Inventering av bombmurkla "Sarcosoma globosum"

Syftet med denna inventering var att öka kunskapen om hur stora förekomster av bombmurklor som finns i Västmanlands län och var i länet arten förekommer. Inventering genomfördes under år 2007, vilket var ett väldigt bra år för fruktkroppsbildning hos bombmurkla. Arten hittades i 8 av 93 besökta skogsområden, men flera av de besökta områdena motsvarade inte artens miljökrav. I ett av områdena hittades så många som 1266 fruktkroppar vilket innebär att detta troligen är en av de större förekomsterna i landet. Det största hotet mot bombmurklan idag är kalhuggning av skog. Artens utbredning har också påverkats av exploateringen av grusåsarna och troligen också av att skogsbetet upphört.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_17&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss