Planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet

Länsstyrelsen har, enligt uppdrag 18 (Avdelningsprotokoll Nr N 68/07 med bilaga) i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2007, utarbetat planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet i enlighet med Nationell strategi för Myllrande våtmarker och förslag nr 5 i Aktionsplan för havsmiljön. Uppdraget syftar till att återskapa fler och större våtmarker på rätt plats i landskapet. Med rätt plats menas där de gör bäst nytta för näringsretention, biologisk mångfald och kulturlandskapet. Utveckling av planeringsunderlaget och uppsökande verksamhet kommer att ske under 2008.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_19&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss