Nätprovfiske i Västmanlands län 2007

Provfiske utförs för att kunna kartlägga fisksamhället på en given plats. Det finns olika metoder beroende på typ av vatten (i.e. kust, sjö eller rinnande vatten). I sjöar används i regel standardiserat nätprovfiske vilket innebär att artförekomst samt storleksfördelning av fisk uppskattas genom slumpvis utplacerade nät. Måtten går sedan att jämföra mellan olika år i samma sjö men även mellan olika sjöar (Kinnerbäck 2001). I denna undersökning ingick 21 lokaler, varav 19 är sjöar och två är vikar i Mälaren. Arbetet med inventeringen pågick från sista veckan i juni till första veckan i september 2007. Provfisket utfördes av; Tomas Loreth, Johan Pettersson, Johan Axnér, Katarina Agné Andersson, Mikael Pettersson samt Karin Andersson.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_18&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss