Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lex Sarah - Anmälningar enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen i Västmanlands län 2006

Av 14 kap 2 § SoL, kallad Lex Sarah, framgår att var och en som är verksam inom omsorgen om äldre och funktionshindrade och får kännedom om allvarliga missförhållanden har en skyldighet att anmäla detta. Till stöd för berörda verksamheter har Socialstyrelsen utarbetat föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2000:5(S)) med definitioner och anvisningar om hur bestämmelsen skall tillämpas. Med allvarliga missförhållanden avses övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa eller säkerhet samt ett bemötande av äldre och funktionshindrade som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Länsstyrelsen presenterar i denna rapport antalet anmälningar enligt 14 kap 2 § SoL i Västmanlands län under år 2006.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Människa
  • Samhälle
  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_05&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss