Inventering av utter i Västmanlands län 2005-2006

Kunskapen om utterns utbredning i länet har tidigare varit knapphändig. I och med denna barmarksinventering har vi nu fått en bättre bild av hur spridd uttern är i Västmanlands län. Till vår glädje kan vi konstatera att uttern finns i flera av länets vattendrag, även om den mestadels verkar hålla till i länets ytterkanter. Förhoppningsvis så följer även vårt län den tydliga trenden med ökningen av utter som finns i övriga delar av Sverige så att vi om några år kan se att den har spridits även till de inre delarna av länet. Rapporten tar även upp en del broar där det finns risk för att uttrar kommer att dödas av trafik. Det är viktigt att synliggöra dessa broar så att man kan förbättra dem genom att anlägga faunapassager.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_17&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss