Inventering av förorenade områden

Länsstyrelsen tillsammans med länets miljö- och hälsoskyddskontor (nedan kallade miljökontoren) har som målsättning att varje år genomföra ett eller flera länsprojekt med olika inriktningar. Under 2005 bestämde miljökontoren och Länsstyrelsen att genomföra ett projekt inriktat mot inventering av förorenade områden som har orsakats av verksamheter som är i drift. Länsstyrelsen inventerar nedlagda verksamheter i de branscher som har bedömts utgöra störst risk med avseende på förorenade områden. Genom att i tillsynsprojektet ta fram inventeringar även för verksamheter i drift fås en helhetsbild av föroreningssituationen för dessa branscher. Ett av målen för Länsstyrelsens tillsynsvägledning är att samordna den operativa tillsynen i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_13&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss