“Vad finns på menyn?”Kartläggning av öppenvårdsinsatser för vuxna missbrukare i Västmanlands län

I socialtjänstens arbete med människor med missbruksproblem finns en tydlig tendens att kommunerna erbjuder olika former av vård, behandling och stöd i öppna former samt att användningen av institutionsvård minskar. Samtidigt saknas en samlad kunskap om hur utbudet av öppna insatser ser ut i varje kommun. Länsstyrelserna i Västmanlands, Gävleborgs, Dalarnas, Örebro och Värmlands län har tagit initiativ till en kartläggning i respektive län av insatser inom öppenvården som socialtjänsten har att tillgå för att möta behov hos personer med alkohol- och drogproblem. I denna rapport redovisas resultatet av kartläggningen i Västmanlands län. De öppenvårdsinsatser som beskrivs bedriver kommunerna antingen själva eller har upphandlats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Människa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_19&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss