Uppföljning av miljömålet "Ingen övergödning - fosfor- och kvävemålet för Mälaren"

Mälarens vattenvårdsförbund har i sitt måldokument från 2004 ”Mälaren en sjö för miljoner” satt upp flera miljömål för Mälaren. Målarbetet för Mälaren är en integrerad del i länsstyrelsernas uppdrag att överföra nationella mål till regionala. För Mälaren och under det nationella måltemat ”Ingen övergödning” är målet att år 2010 har fosfor- och kvävetillförseln minskat kontinuerligt jämfört med 1995 års nivå. Ambitionsnivån är en minskning med 10 procent. Föreliggande rapports syfte är att halvvägs i tiden beskriva huruvida någon måluppfyllnad kan skönjas beträffande närsaltstillförseln till och från Mälaren. Rapporten syftar också till att belysa komplexiteten av beräkningar av nämnt slag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_29&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss