Strategi för formellt skydd av skog i Västmanland

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en strategi för bevarande av biologiskt värdefulla skogar i Västmanlands län. Skogsstrategin ska ge Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vägledning i arbetet med formellt skydd d.v.s. naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Förhoppningen är att den även ska öka förståelsen för hur myndigheterna arbetar med områdesskydd samt ge vägledning till andra aktörer. Strategin riktar sig därför även till kommuner, markägarorganisationer, markägare, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer, centrala myndigheter och andra berörda. En förenklad version av skogsstrategin finns som en webbroschyr, se Övriga relaterade filer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__2&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss