Smådjur i västmanländska vatten

Rapporten beskriver försurnings-, förorenings- och naturvärdesstatus i tre sjöar och tio vattendrag. Bedömningarna grundar sig på förekomsten av olika organismer i de bottenfaunaprov som togs maj 2006. De allmänna resultaten visar på att de tre sjöarna var i snitt något artrikare än andra svenska sjöar och samtliga biologiska index indikerade något mindre sura och förorenade förhållanden än i dessa. Individantalen var snitt något lägre. På grund av individantalens synnerligen stora naturliga variation är det inte möjligt att bedöma vad detta indikerar. De tio vattendragen var i snitt något artrikare än andra svenska vattendrag. De biologiska indexen indikerade något mer försurade men något mindre förorenade förhållanden än i dessa. Individantalen var av samma storleksordning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_16&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss