Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Västmanlands län för år 2007

Länsstyrelsen i Västmanlands län ska årligen senast den 30 november inlämna ett regionalt program för efterbehandling av förorenade områden till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har sänt begäran den 11 oktober 2006 för ett regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i länet. Programmet ska innehålla tre delar: 1) en del som behandlar bakgrund, mål, strategi och organisation, 2) ett program för de närmaste fem åren samt 3) en ansökan om medel för den efterbehandlingsverksamhet som planeras. Därtill bifogas i bilagor vissa nyckeltal som utgör underlag för utvärdering och miljömålsuppföljning samt redovisning i enlighet med villkor i bidragsbeslut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_26&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss