Pendling, arbetsmarknadens storlek och befolkningsutveckling.

Bland Länsstyrelsens uppdrag finns både att noga följa länets tillstånd och att fortlöpande följa utvecklingen i länet och de lokala arbetsmarknadsregionerna. Som ett led i dessa uppdrag tar Länsstyrelsen i Västmanlands län återkommande fram kunskapsunderlag med analyser och prognoser över befolkning, sysselsättning och arbetspendling för länet och dess kommuner. I denna rapport gör Länsstyrelsen en analys över kommunikationernas betydelse för befolkningsutvecklingen i Västmanlands län. Kommunikationer är en av de viktigaste faktorerna för utveckling och tillväxt. För kommunerna i Västmanlands län har kommunikationerna förbättrats rejält sedan mitten av 1990-talet, vilket har haft stor betydelse för befolkningsutvecklingen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_12&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss