Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljömålsindikatorer för kommunala planbestämmelser

Studiens syfte är att föreslå och testa en indikator som gör det möjligt att mäta måluppfyllelsen vid bedömningen av kommunala planbestämmelser vid bygglov utifrån miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och delmål 2, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vidare innefattar uppdraget att studera hur planbestämmelserna tolkats i bygglovgivningen. Denna studie har därför inriktats mot skyddsregleringsfunktionen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt Plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Ett önskat delresultat av undersökningen är möjligheten att kunna utläsa om det finns kvalitativa tolkningsskillnader mellan de kommuner som har antikvarisk kompetens eller inte.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_01&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss