Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fåglars antal - en indikation på miljötillståndet i Västmanlands län

Utvecklingen för olika fågelarter kan - förutom att vara intressant i sig - också vara ett mått på förändringar i vår miljö. Fåglarna återfinns i många olika roller i naturens näringskedjor och är förhållandevis lätta att övervaka. Därför drivs inom miljöövervakningen i Sverige flera stora övervakningsprojekt inriktade på fåglar, och resultaten används bland annat för att beräkna index för hur fåglarnas antal förändras i olika miljöer. Också inom den regionala miljöövervakning som Länsstyrelsen bedriver har fåglarna en viktig roll. Sedan 1996 har fåglar räknats på utvalda platser i länet genom s k punkttaxering där sedda och hörda fåglar räknas under fem minuter vardera på tjugo observationspunkter längs en rutt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_11&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss