Ängar och betesmarker i Västmanlands län

Under 2002-2004 genomfördes i hela Sverige en inventering av ängar och betesmarker med höga natur- och kulturvärden. Inventeringsarbetet har genomförts under viss knapphet med tid och de listor som gjorts över värdefulla växter, djur och kultur i de många hagarna och slåtterängarna är därför långt ifrån kompletta. Sammantaget ger dock inventeringen en god överblicksbild av omfattning och kvalitet hos länets ängar och hagar vid 2000-talets början. Målet är nu att igenväxningens tid skall vara förbi och att betesmarksarealen i stället skall börja öka. För att detta skall vara möjligt krävs ett levande jordbruk med ökat antal betesdjur i länet. Förhoppningsvis kan denna broschyr ge inspiration som kan bidra till att utvecklingen går i önskad riktning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_21&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss