Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

"Alla visste om det men alla visste olika”. Konsekvenser för enskilda när särskilda boenden avvecklas. Regiontillsyn i fem län

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro har genomfört verksamhetstillsyn av avveckling av särskilt boende inom äldreomsorgen. Syftet med tillsynen var att få en bild av hur de enskilda upplevt och påverkats av denna avveckling. I denna rapport sammanställs resultaten från de länsvisa granskningarna. Vår förhoppning är att innehållet i rapporten ska bidra till en förmedling av kunskaper och erfarenheter när det gäller avveckling av särskilda boenden inom äldreomsorgen. Framförallt vill vi betona att avveckling av särskilt boende ställer stora krav på planering, genomförande och uppföljning under hela förändringsprocessen och på olika nivåer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_13&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss