Uppföljning av regional överenskommelse om gemensam utveckling av flyktingintroduktionen i Västmanland

Uppföljningen visar att en mycket stor grupp av flyktingarna och invandrarna fortfarande saknar arbete och egenförsörjning. För att komma i nivå med svenskfödda skulle över 5 000 utlandsfödda behöva komma in på den västmanländska arbetsmarknaden. Arbetslösheten och utanförskapet medför stora kostnader för kommuner och myndigheter i Västmanland. I uppföljningen konstateras att introduktionsarbetet fortfarande präglas av ”en-biti-taget-filosofin”. Därför tecknas en bild av hur en väl fungerande integrationskedja skulle kunna se ut i länet. Dessutom anges konkreta förslag till åtgärder för att effektivisera introduktionen. Dessa kan påbörjas redan år 2005. Det finns stora vinster att göra om introduktionskedjan effektiviseras och utvecklas till en väl sammansvetsad länk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_01&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss