Teknisk kompetens i Västmanlands näringsliv. En analys av andelen tekniker inom tillverkningsindustri och avancerade företagstjänster.

Rapporten visar hur teknikerintensiteten är fördelad på A-, B-, och C-lag bland arbetsställen och sysselsatta inom tillverkningsindustri och avancerade företagstjänster enligt Olsson/-Vinell/Anderssons (OVA:s) indelning. Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att OVA:s indelning av arbetsställen efter teknikerintensiteten har minskat i betydelse som indikator för näringslivets sårbarhet och konkurrenskraft. Orsaken är den ökande internationaliseringen inom även kunskaps- och FoU-intensiv industri. Resultatet av denna statistiska analys bör därför kompletteras med annan kunskap om näringslivets marknadsförhållanden samt företagsspecifika kunskaper. Först därefter kan säkrare bedömningar om näringslivets förutsättningar göras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kunskap
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_19&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss