Naturminnen i Kungs-Barkarö. Inventering av naturminnesskyddade ekar 2005

Under hösten 2003 påbörjades en inventering av naturminnesskyddade ekar i det så kallade naturminneskomplexet Kungs-Barkarö (Kungsörs och Köpings kommuner) och som sedan avslutades 2005. Inventeringen inkluderade 26 bestånd med naturminnesmärkta ekar och utfördes både på bestånds- och på trädnivå. På beståndsnivå inventerades beståndens naturvärde, förekommande arter, naturtyp, hävd och grad av igenväxning. Ungefär hälften av bestånden är välskötta medan den andra hälften befinner sig i olika stadier av igenväxning. På trädnivå inventerades 1915 ekar, varav 1220 var naturminnesmärkta. Eftersom 1832 ekar är fridlysta i det beskrivna området saknas 612 naturminnesmärkta ekar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_14&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss