Mentorskap - En undersökning om intresset för mentorskap i länet

Rapporten handlar om ett projekt med syfte att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns hos länets erfarna företagare, för att stimulera entreprenörskap och innovationer i näringslivet. Syftet på något längre sikt blir då att, utifrån ett underlag om behov och tillgång på mentorer, skapa någon form av mentorskapsbank med en fungerande matchning mellan utbud och efterfrågan på mentorer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Kunskap
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_03&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss