Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kommande generationsskiften bland företagare i Västmanlands län. En kartläggning av företagare 50 år och äldre.

Generationsskiften i företag drivna av äldre företagare har pekats ut som ett möjligt problemområde de närmaste 10 åren. Bland annat har både arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och regeringen väckt frågan. Undersökningen bygger på uppgifter från SCB (Statistiska Centralbyrån). Den redovisar hur många företagare i Västmanland som är 50 år eller äldre, uppdelad på män och kvinnor, hur stora företagen är och vilka näringsgrenar de representerar. Jämförelser görs mellan länets kommuner, med grannlänen och med Sverige i sin helhet. Studien beskriver således mängden äldre företagare efter olika variabler. Den ger vissa indikationer om huruvida antalet äldre företagare i sig är alarmerande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_18&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss