Fladdermöss i Västmanlands län. Miljöövervakning 2003 och 2004

Rapporten redogör för den fladdermusinventering som utfördes inom regional miljöövervakning på fjorton platser i Västmanlands län år 2003 och resultaten jämförs med motsvarande från 1998. Den innehåller också data från en mindre uppföljning på tre platser 2004. Sex arter fladdermöss påträffades i länet under inventeringen 2003. När även resultaten från 1998 inkluderas har åtta arter påträffats inom Länsstyrelsens övervakning av fladdermöss. I detta antal har arterna Brandts fladdermus och mustaschfladdermus räknats som en eftersom de inte kunnat skiljas åt (se kapitlet Metodik). Totalt har 11 arter påträffats i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_23&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss