Barmarksinventering av utter i norra delen av Västmanlands län

Kännedomen om utterns förekomst i Västmanlands län har varit bristfällig. För att avhjälpa detta har det bedömts angeläget att inventera förekomsterna i länet. Föreliggande barmarksinventering av arten i norra länsdelen genomfördes hösten 2005 av Mia Bisther. Avsikten är att länets södra delar ska inventeras med samma metod ett kommande år. Samtidigt som inventeringen är ett underlag för att följa vad som händer med populationen i länet är den naturligtvis också ett underlag för planering och genomförande av angelägna åtgärder i enlighet med det åtgärdsprogram som tas fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_26&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss