Vattenfåglar i Färnebofjärdens nationalparkInventering 2004

Dokumentationen av områdets rika fågelfauna är ett viktigt underlag för förvaltningen av Färnebofjärdens nationalpark. Länsstyrelsen har under år 2004 inventerat vattenfåglar vid Färnebofjärdens nationalpark, vilket redovisas i denna rapport. Detta utgör ett komplement till den inventering av ugglor och lövträdsberoende fågelarter som genomfördes under år 2003 (Länsstyrelsens rapportserie 3003:12) och de fiskgjuseinventeringar som årligen genomförs av Länsstyrelsen. Denna rapport utgör en del i Länsstyrelsens arbete med att ta fram kompletterande basdokumentation för Färnebofjärdens nationalpark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_21&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss