Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Värdefulla vattenmiljöer i Västmanlands län. Arbetssätt för systematisk kartläggning av värdefulla vattenmiljöer

Inför 2002 sökte Länsstyrelsen i Västmanlands län medel inom den regionala miljöövervakningen för ett projekt, med det ursprungliga namnet "Nyckelbiotoper i sötvatten". Med tiden har arbetet breddats och omfattar numera även andra typer av värdefulla vattenmiljöer. Arbetets främsta syfte är att ta fram underlag för att kunna uppnå delmål 1 och 2 i miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” som gäller skydd och restaurering. Resultaten från kartläggningen ska bland annat användas i de två regionala åtgärdsprogram som ska tas fram senast 2007. Det första åtgärdsprogrammet ska identifiera länets värdefulla vattenmiljöer och beskriva skyddsarbetet av de utpekade objekten. Det andra åtgärdsprogrammet ska handla om restaureringsåtgärder i vattendrag (Länsstyrelsen i Västmanland 2004a).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_13&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss