Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Värdefulla vattendragsmiljöer i Köpingsåns vattensystem

I Västmanlands län finns redan en viss kunskap om värdefulla miljöer i och vid vatten, men underlaget är bristfälligt eftersom det saknas inventeringar där syftet har varit att kartlägga naturvärden i vattenmiljöer. Med anledning av detta påbörjade vi under år 2002 ett arbete för att kartlägga värdefulla vattenmiljöer. Vår strategi för arbetet har varit att hitta ett så enkelt, resurssnålt och systematiskt arbetssätt som möjligt. En viktig del i arbetet har varit att samla in ny kunskap i fält och inte bara utvärdera befintlig information om vattenmiljöerna. Resultaten av kartläggningen ska användas som underlag vid skydd och restaurering av vattenmiljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_06&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss