Inventering av förorenade områden inom gjuteribranschen

I föreliggande rapport beskrivs inventeringarna av förorenade områden som orsakats av gjuteribranschen. Inventeringarna har utförts enligt MIFO-modellen och omfattar fas 1. Riskbedömningen grundas på insamlad data om branschen och aktuellt objekt via litteratur, kartor, arkiv, intervjuer, platsbesök och metallanalys av ytnära jordprover. Inventeringen av gjuteribranschen påbörjades våren 2002 och syftar till att riskklassificera objekten inom denna bransch i länet. Inventeringen avgränsades till gjuteribranschen och objekt inom branschen sekundära metallverk togs inte med. Gränsen mellan denna bransch och gjuterier är något flytande men i metallverk sker oftast en upplegering och/eller raffinering av skrotråvara.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_07&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss