Horisontella aspekter. Jämställdhet, integration/etnisk mångfald och miljö - hur beaktas de av regionala offentliga finansiärer?

Denna kartläggning är ett led i att utveckla de så kallade horisontella aspekterna jämställdhet, integration/etnisk mångfald och miljö/ekologisk hållbar utveckling i offentligt finansierade insatser för näringslivets utveckling. Regeringen betonar i sitt beslut om länens Regionala Tillväxtprogram att dessa horisontella aspekter måste utvecklas och betonas mer, d v s genomsyra alla projekt och insatser, oavsett deras inriktning och innehåll i övrigt. Syftet med undersökningen har varit att se hur offentliga regionala finansiärer behandlar de horisontella aspekterna i sina bedömningar av ansökningar om stöd och bidrag, och i sina formulär och blanketter samt anvisningar för ansökningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Jämställdhet
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_29&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss