Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004

Länsstyrelsen och Socialstyrelsen genomför under åren 2001 till 2004 ett gemensamt nationellt projekt för att utveckla och förbättra tillsynen av kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Målet är bland annat att kommuner ska kunna använda resultatet av tillsynen som stöd i sin verksamhetsutveckling. Länsstyrelsen i Västmanland har som ett led i detta nationella projekt genomfört en fördjupad verksamhetstillsyn av socialtjänsten i Köpings kommun. Tillsynen omfattar kommunernas planering och uppbyggnad av verksamheter, handläggarnas arbete med enskilda individer samt kvalitet och innehåll i verksamheter för boende och sysselsättning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_16&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss