Ej verkställda domar och beslut, för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003

Äldre människors rättssäkerhet har under de senaste åren fått ökad uppmärksamhet på grund av bland annat brister i kommunernas verkställighet av beviljade insatser och/eller avkunnade domar enligt SoL. Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har sedan år 2000 följt utvecklingen och har enligt särskilt uppdrag att till regeringen årligen redovisa antalet ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I denna rapport redovisas antalet ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov i Västmanlands län den 31 december 2003. Datainsamlingen har skett genom enkäter till länets kommuner. I rapporten redovisas också hur många beslut som hade ett datum för tänkt verkställighet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_27&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss