Befolkning och arbetsmarknad i Västmanlands län 2010

Länsstyrelsen ska enligt länsstyrelseinstruktionen fortlöpande följa utvecklingen i länet och de lokala arbetsmarknadsregionerna. Som ett led i detta uppdrag gör länsstyrelsen befolknings- och arbetsmarknadsprognoser för länet och dess kommuner. I denna rapport ger Länsstyrelsen i Västmanlands län prognoser över befolkning och arbetsmarknad i länet för åren 2004-2020 med målår 2010. Det betyder att prognoserna har fokus på år 2010 och att värdena för de följande tio åren mer har karaktären av framskrivningar. Prognoserna kan vara till hjälp för många användare inom flera olika områden. Länsstyrelsen använder prognoserna i samhällsplanering och regionalt utvecklingsarbete, bland annat för det Regionala tillväxtprogrammet, RTP 2004-2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_30&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss