Alkohol och tobaksområdet i Västmanlands län.Länsrapport 2003

Länsstyrelsen utövar den regionala tillsynen av efterlevnaden av alkohollagen och tobakslagen inom länet. En uppgift för Länsstyrelsen är bl.a. att bistå Statens Folkhälsoinstitut (FHI) med insamling av uppgifter för att belysa den alkoholpolitiska situationen i länet och ta fram statistiskt underlag om kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet. Sedan 2001 har uppgiften även inneburit frågor kring uppföljning och utvärdering av den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (prop.2000/01:20) samt frågor kring tobakslagen. Denna rapport bygger till stor del på det material som i enkätform inhämtats från länets kommuner och även utgör underlag för den nationella sammanställning som tas fram av Statens folkhälsoinstitut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_14&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss