Våld mot kvinnor. Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor i Västmanlands län

Regeringen har 1997 beslutat om myndighetsgemensamma uppdrag för åtgärder med syfte att bekämpa våld mot kvinnor. För Länsstyrelsens sociala funktion innebär uppdraget att inom ramen för sitt tillsynsansvar över socialtjänstens arbete följa och uppmärksamma frågor som rör våld mot kvinnor samt verka för regional samverkan i dessa frågor. För att granska socialtjänstens åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor har en enkät skickats ut under november 2002 till länets samtliga individ- och familjeomsorgschefer. Enkäten har besvarats av 9 kommuner och en kommundel. Resultatet av Länsstyrelsens granskning visar att: · I tre kommuner saknas utarbetade målsättningar för arbetet med kvinnor som utsatts för våld.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_01&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss