Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd och Krissamordning i Västmanlands län

Hotbilden har förändrats sedan den senaste revideringen av länsstyrelsens krisledningsplaner 1997. Vissa hot har tonats ned samtidigt som andra blivit mer aktuella. Beroendeförhållandena i samhället har ökat och behovet av en utvecklad hanteringsförmåga är nödvändig. Länsstyrelsen har ett uttalat områdesansvar i det nya krishanteringssystemet. Länsstyrelsen har också ett räddningstjänstansvar vid händelser av mer omfattande karaktär samt ska verka för att samverkan åstadkoms vid svår påfrestning på samhället. Syftet med denna översyn är att förbättra länsstyrelsens förmåga att agera vid ovan nämnda situationer som områdesansvarig. Uppdraget lägger särskild vikt vid framtagandet av en krishanteringsplan, bemanningsplan och en utbildningsplan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_05&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss