Sammanställning av Verkstadsindustriprojekt2002-2003 Västmanlands län

Verkstadsindustriprojekt i Västmanlands län 2002-2003 är ett länsprojekt i samarbete med länets kommuner och Länsstyrelsen. Som underlag för projektet har tillsynshandledning, checklistor (bilaga 1) och bedömningsgrunder använts. Projektet startades med en utbildningsdag för länets miljöinspektörer. Totalt har 9 av länets 11 kommuner deltagit och 79 verksamheter har besökts. Utsläppen till luft består till största del av stoft, svetsrök och lösningsmedel. Det är vanligare med reningsutrustning vid processer som alstrar stoftutsläpp än vid processer som ger upphov till svetsrök eller lösningsmedelsutsläpp. Anmärkningsvärt är att ca 8,5 ton av de totalt 9 ton använda aromatiska lösningsmedlen används i verksamheter som saknar reningsutrustning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Företag
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_15&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss