Företag och sysselsättning, företagsstatistik 2003

Företagsstatistikprojektet startade 1997 på initiativ av Länsstyrelsens Näringslivsenhet. Syftet är ökad kunskap om och förståelse av länets näringsliv hos olika berörda parter både avseende näringslivets struktur och företagen med deras anställda. Sedan starten har data om länets företag och arbetsmarknad årligen levererats av SCB. Årets rapport utgår från data om företag och förvärvsarbetande i Västmanlands län och dess kommuner för år 2001, vilket är det senast tillgängliga året. Nu finns sålunda tidsserier för perioden 1995-2001 och i vissa fall ända från 1990. Rapporten är i stor utsträckning deskriptiv, dock med jämförelser mellan olika data – till exempel för kommuner/länsdelar relaterade till Västmanlands län och riket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Företag
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_11&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss