Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmälningar enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen ”Lex Sarah”i Västmanlands Län år 2002

I januari 1999 infördes en ny paragraf i Socialtjänstlagen (SoL) om anmälningsplikt vid allvarliga missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen, 14 kap 2 § SoL, kallad Lex Sarah. Det uppstod snabbt ett behov av förtydligande och klarläggande av begreppen vilket i juli 2000 utmynnade i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2000:5 om anmälan av missförhållanden i omsorger av äldre och funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (2001:453). Det är lagtexten, föreskrifterna och allmänna rådet som är vägledande vad gäller rutiner och skyldigheter runt anmälningsplikten. Länsstyrelsen presenterar i denna rapport antalet anmälningar enligt 14 kap 2 § SoL i Västmanlands län under år 2002.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Människa
  • Samhälle
  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_16&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss