Alkohol och tobaksområdet i Västmanlands län Länsrapport 2002

Länsstyrelsen utövar den regionala tillsynen av efterlevnaden av alkohollagen och tobakslagen inom länet. En uppgift för Länsstyrelsen är bl.a. att bistå Statens Folkhälsoinstitut (FHI) med insamling av uppgifter för att belysa den alkoholpolitiska situationen i länet och ta fram statistiskt underlag om kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkohol och tobaksområdet. Årligen besvarar Länsstyrelsen ett formulär med frågor om bland annat den alkoholpolitiska situationen i länet och viss statistik kring kommunernas tillstånds och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet. Sedan två år har även frågorna kring tobaksområdet tillförts rapporteringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_21&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss