Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lavar i Färnebofjärdens Nationalpark

Ett viktigt underlag för förvaltningen av Färnebofjärdens nationalpark är dokumentationen av områdets rika lav- och vedsvampflora. Dessa organismgrupper, vars fyndlokaler och substrat beskrivs i denna rapport, omfattar en tredjedel av de rödlistade arter som påträffats i nationalparken. I och med denna rapport publiceras det omfattande inventeringsmaterial som Janolof Hermansson insamlat tillsammans med övriga kända observationer av sällsynta lavar och vedsvampar. Rapporten utgör en viktig del i nationalparkens basdokumentation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_09&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss