Köpingsån och Köpingsviken. En långtidsutvärdering av recipientkontrollens mätningar.

Utvecklingen och förändringar i land- och vattenmiljön följs inom ramen för den regionala miljöövervakningen och den samordnade recipientkontrollen. I denna rapport redovisas en långtidsutvärdering av recipientkontrollen i Köpingsån och Köpingsviken. Provtagningarna startade i mitten av 1960-talet och syftet var då främst att undersöka påverkan från de stora punktkällorna på recipienterna. Sedan 1975 finns ett samordnat program för undersökningarna med Köpings kommun och industrierna som intressenter. I nu gällande program ingår också referensmätpunkter. Det är framför allt utsläpp av närsalter som påverkat Köpingsviken. Fram till början av 1970-talet tillfördes Köpingsviken mycket stora mängder fosfor och kväve från punktkällorna f d SUPRA AB och Norsa reningsverk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_01&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss