Inventering av grova ekar i Färnebofjärdens nationalpark

Denna inventering utgör ett viktigt underlag för förvaltningen av Färnebofjärdens nationalpark då förekomsterna av grova ekar utgör en viktig miljö för sällsynta lavar och svampar. De grova ekarna i nationalparken är trängda av framför allt gran. I skötselplanen anges att insatser för bevarande av hotade och sällsynta arter (vedsvampar, lavar, vedinsekter och fåglar) får övervägas från fall till fall med tillgänglig expertis, och får ses som sällsynta undantag från angiven regel om att skogens skogsmiljöer ska lämnas helt orörda. Aktuella åtgärder är bland annat att ta bort yngre barrträd som hotar att kväva äldre ädellövträd som ek och lind. Inventeringen utgör underlag för Länsstyrelsens planering av skötselåtgärder kring de trängda ekarna i nationalparken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_10&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss