Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kan vi minska brottslighet med hjälp av stadsplanering?

Tid: torsdag 5 mars, 9.30-16.00

Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås.

Den 5 mars samlas runt 70 personer från länet för en heldagskonferens om stadsplanering och trygghetsskapande åtgärder. Deltagarna kommer bland annat att få ta del av goda och dåliga exempel på platsutveckling utifrån en trygghetsaspekt.

Syftet med dagen är att höja kunskapen och förståelsen kring sambandet mellan fysisk planering, boende och den upplevda tryggheten.

Ur programmet:

  • Hur kan man öka tryggheten i det offentliga rummet genom BoTrygg2030 och platssamverkan?
  • Stadsplanering – brott och trygghet
  • Attraktiva och trygga platser genom samarbete

Deltagarna är bland annat kommunala politiker och tjänstepersoner inom byggnadsnämnder och nämnder för brottsförebyggande frågor, Polisen, BRÅ, fastighetsägare, säkerhetsansvariga inom näringslivet och större föreningar.  

Konferensen arrangeras inom ramen för Länsstyrelsens brottsförebyggande nätverk LänsBrå.

Media är välkomna under hela dagen.

 

För mer information, kontakta:

Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen, 010-224 92 36

Monica Wikehult, Länsstyrelsen, 010-224 92 40

Kontakt