Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Askövikens fåglar ska få bättre häckningsplatser

Gul grävmaskin med långa pontonlarvfötter står på fastmark och vatten.

Tid: tisdag 3 mars, 10.00-11.00

Plats: Fågeltornet vid Tornudden i naturreservatet Asköviken-Tidö, Västerås.

Nu pågår arbetet med att förbättra miljön för fåglarna i Asköviken. Under ett par veckor kommer en amfibiegrävare, en grävmaskin på stora pontonlarvfötter, att skapa nya kanaler och mindre öar vid Tornudden. Resultatet blir att vikens många fåglar kommer att få en bättre miljö att häcka i.

Asköviken är känd för sitt rika fågelliv. Här går det att hitta både vanliga och ovanliga arter. Genom att vi nu gräver nya kanaler i vassen utanför Tornudden skapar vi bättre häckningsplatser för många fågelarter. Fåglarna kommer dessutom att ha lättare hitta mat och får bättre skydd mot rovdjur. Arbetet utförs av en grävare som tar sig fram på både land och vatten.

Vid fågeltornet kommer det att finnas personal från Länsstyrelsen tillsammans med deltagare i den projektgrupp som deltagit i planeringsarbetet. Projektgruppen består av personer som har erfarenhet av tidigare restaureringsarbeten i Asköviken och som är kunniga på fåglar och deras krav på boplatser. Det är representanter från Världsnaturfonden, Naturskolan och Västmanlands Ornitologiska Förening. Amfibiegrävaren är också på plats.

För att ta dig till Tornudden åker du till Naturskolan Asköviken och svänger in till skolan. Fortsätt en bit in på grusvägen till reservatsgränsen. Tänk på att parkera så att du inte blockerar vägen. Sedan är det en cirka 600 meter lång promenad till det fyra våningar höga fågeltornet.

För mer information, kontakta:

Mats Harrysson, reservatsförvaltare, 010-224 92 69

Ulrika Mogren, kommunikatör, 010-224 95 09

Kontakt