Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Modernismens arkitektur och bevarande

Tid: tisdag 11 februari kl. 08.30 - 16.30

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Västerås stadshus

Hur arbetar vi varsamt med den moderna arkitekturen och hur ska den förvaltas? Vilka utmaningar finns och vilka värden ska bevaras? Kan vi se den som en resurs i samhällsplaneringen och besöksnäringen? Under dagen kommer olika aspekter av det moderna kulturarvet att belysas.

Det är slutseminarium för projektet Modernismen i Västmanland och intresset för dagen är stort. Projektet som pågått sedan 2009 är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanland och Västmanlands läns museum. Det övergripande syftet med projektet har varit att etablera en plattform för länsövergripande arbete med det moderna kulturarvet. Ett tiotal föreläsare kommer att vara på plats för att dela med sig av erfarenheter om hur den moderna arkitekturen kan vara en resurs i samhällsbyggnadsprocessen.

08.30 – 09.00 Anmälan

09.00 – 09.30 Moderator för dagen hälsar välkommen! Mia Geijer, fil. dr i arkitekturhistoria och antikvarie, Länsstyrelsen i Örebro län. Modernismen i Västmanland, Cecilia Lagerfalk Rooth och Anna Ahlberg, byggnadsantikvarier, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

09.30 – 10.15 Ett hatat, älskat och hotat kulturarv. Martin Rörby, fil. dr, arkitekturhistoriker

10.15 – 10.45 PAUS MED FIKA

10.45 – 11.15 Välfärdssamhällets vardagslandskap – nedslag i 1900-talets gröna kulturarv. Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet

11.15 – 11.45 Återbruka! – kulturvärden att ta med i stadsomvandlingen.
Mari Ferring, fil. dr, senior utredare, Samhällsbyggnad Kulturmiljögruppen WSP.

11.45 – 12.15 Metoder och ambitioner i förvaltningen av modernismen.
Martin Åhrén, antikvarie, Sweco Architects AB.

12.15 – 13.15 LUNCH

13.45 – 14.15 Med bevarande som utvecklingsstrategi – i Borås blir modernismen både historia och framtid? Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, Borås stad.

13.15 – 13.45 Användning, användning, användning – restaurering av Eslövs medborgarhus. Kerstin Barup, arkitekt, Barup & Edström arkitektkontor AB.

14.15 – 14.45 Folkhemsturen - en populär upptäcktsfärd i det modernistiska landskapet. Niklas Ulfvebrand, doktorand i arbetslivshistoria och Rebecca Svensson, fil. dr i ekonomisk historia, Folkhemsturen.

14.45 – 15.00 PAUS MED FIKA

15.00 – 16.30 Framtidsspaning - korta föredrag.

 • Retrospektiv framtidspaning – hur tänkte man då?
  Niklas Ulfvebrand och Rebecca Svensson, Folkhemsturen
 • Modernismen- utmaning och möjlighet för Västerås innerstad.
  Anna Jägvald, Planarkitekt/samhällsplanerare, Västerås stad
 • Västerås – en levande och attraktiv stadskärna?
  Maria Fors, vd Västerås Citysamverkan
 • Arkitektur – en resurs för besöksnäringen?
  Henrik Wester, Turismchef, Region Västmanland
 • Paneldiskussion och sammanfattning av dagen

16.30 – AVSLUT

För mer information, kontakta:

Anna Ahlberg, Länsstyrelsen, 010-224 95 11

Cecilia Lagerfalk Rooth, Länsstyrelsen, 010-224 93 03

Kontakt