Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vindkraft även i Västmanland?

Tid: fredag 31 januari kl. 09.30–16.00 och lördag 1 februari kl. 09.30–15.00.
Plats: Kyrkbacksgården i Västerås

Vilken potential finns det för vindkraft i Västmanland? Vilka hinder har vindkraften? Det är frågor som avhandlas under konferensen som Länsstyrelsen och Förbundet Agenda 2030 arrangerar.

Enligt Energimyndigheten är det fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet. Det medför behov av en hållbar utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Hittills har utbyggnaden av vindkraft i Västmanland varit låg i jämförelse med resten av landet, men med den tekniska utvecklingen av vindkraften råder nya förutsättningar. Projektet Vindkraft i Västmanland har i uppdrag att främja förståelsen för vindkraftens roll inom förnybar energi. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Moderator: Måns Enander, klimatsamordnare Länsstyrelsen i Västmanlands län.

 • Västmanlands län och länsstyrelsens arbete med energi och klimatfrågor. Landshövding Minoo Akhtarzand, Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Presentation av Förbundet Agenda 2030. Sophie Andersson, ordförande FA2030.
 • Hur kan vi engagera oss i vindkraft och förnybar energi? Gunnar Öberg, ordförande för Västmanland Upplands Energiförening.
 • Svenska Kyrkans arbete med vindkraft. Erik Ling, Västerås Stift. Erik är även ordförande för Dala Vind AB.
 • Vad händer i norra Västmanland? Västmanlands första och största vindkraftpark Målarberget. Ann-Sofie Laurin, projektledare VKS Vindkraft AB.
 • Sveriges potential för vindkraft samt information om tillståndsprocesser. Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi.
 • Potential för vindkraft i Västmanland ur ett vindkraftsbolags perspektiv. Anders Nilsson, projektledare OX2.
 • Regional planering av vindkraft. Ulla Mörtberg, biträdande professor, Hållbarhet, utvärdering och styrning, Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Vindkraft och kulturmiljö. Ulla Bergquist, Avdelningen för Samhällsbyggnad, Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Vindkraftens roll för 100 procent förnybar energi år 2040. Maria Stenkvist, programchef Energimyndigheten.
 • Marknadspotential för vindkraft. Fredrik Dolff, samordnare inom Nätverket vindbruk, näringsliv- och affärsutveckling, Västra Götalandsregionen.

Moderator: Karin Perers, Styrelseordförande Mellanskog och ordförande för Svenska Kyrkans kyrkomöte.

 • ·Presentation av Västmanland Upplands Energiförening. Gunnar Öberg, ordförande för VUEF.
 • Om Projektet Vindkraft i Västmanland – potential och förankring. Eric Söderberg, projektledare Förbundet Agenda 2030 i Västmanland.
 • Integrering av vindkraft med annan förnybar energi och energilagring. Erik Dahlqvist, professor i energiteknik, Mälardalens Högskola.
 • Småskalig vindkraft. Sven Ruin, Teroc AB. Sven är engagerad i Svensk Vindkraftförening och författare till boken ”Small-Scale Renewable Energy Systems”
 • Vindkraft igår, idag och imorgon. Michael Henriksson, en av pionjärerna inom branschen.
 • Att bygga och äga egna vindkraftverk. Mats Weinesson, Götala Gård.
 • Kooperativt ägande av förnybar energi. Göran Bryntse, teknisk doktor och ordförande för SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.
 • Kooperativt ägande ger acceptans för byggnation. Sverker Ericsson, ordförande för Dala Vindkraft ek.för.
 • Hur skapas engagemang för vindkraft. Jenny Breslin, Hela Sverige ska leva.

För mer information, kontakta:

Viktoria Vingmarker, Länsstyrelsen, 070-275 11 38

Eric Söderberg, Förbundet agenda 2030, 070-457 68 22

Kontakt